Full Grammar – Các chủ điểm ngữ pháp tiếng anh

1.0.7

*Ứng dụng bao gồm 26 chủ đề, mỗi chủ để bao gồm lý thuyết và bài tập thự hành giúp tổng ôn kiến thực hiểu quả. Bên cạnh đó Ứng dụng "Full Grammar - Các chủ điểm ngữ pháp tiếng anh" còn lưu trữ hơn 1000 câu thường gặp trong các kỳ thi TOEIC, IELTS.
Download APK
4.5/5 Votes: 10
Developer
Bùi Đình Mạnh
Version
1.0.7
Updated
November 13, 2020
Requirements
4.3 and up
Size
21M
Get it on
Google Play

Report this app

Description

*Ứng dụng bao gồm 26 chủ đề, mỗi chủ để bao gồm lý thuyết và bài tập thự hành giúp tổng ôn kiến thực hiểu quả. Bên cạnh đó Ứng dụng “Full Grammar – Các chủ điểm ngữ pháp tiếng anh” còn lưu trữ hơn 1000 câu thường gặp trong các kỳ thi TOEIC, IELTS.
* Ứng dụng “Full Grammar – Các chủ điểm ngữ pháp tiếng anh” có lộ trình rõ ràng, giao diện dễ sử dụng giúp người dùng học tập một cách hiểu quả
Các chủ để được chia ra như sau:

Day1: HIỆN TẠI ĐƠN VÀ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN.
Day2: THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH VÀ THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN
Day3: QUÁ KHỨ ĐƠN VÀ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN
Day4: QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH VÀ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN.
Day5: TƯƠNG LAI ĐƠN VÀ TƯƠNG LAI TIẾP DIỄN.
Day6: TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH VÀ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN
Day7: BÀI TỔNG HỢP THÌ.
Day8: CÁC DẠNG THỨC CỦA ĐỘNG TỪ: TO, V, V-ING
Day9: ĐỘNG TỪ KHUYẾT THIẾU
Day10: DANH TỪ
Day11: MẠO TỪ
Day12: ĐẠI TỪ
Day13: CÁC LOẠI CÂU HỎI
Day14: TÍNH TỪ VÀ TRẠNG TỪ
Day15: SO SÁNH
Day16: GIỚI TỪ.
Day17: BỊ ĐỘNG
Day18: HÒA HỢP CHỦ NGỮ VÀ ĐỘNG TỪ
Day19: CÂU ĐIỀU KIỆN
Day20: MỆNH ĐỀ QUAN HỆ
Day21: GIẢN LƯỢC MỆNH ĐỀ QUAN HỆ
Day22: MỆNH ĐỀ DANH NGỮ
Day23: MỆNH ĐỀ TRẠNG NGỮ
Day24: LIÊN TỪ
Day25: QUÁ KHỨ PHÂN TỪ – HIỆN TẠI PHÂN TỪ
Day26: CÂU GIẢ ĐỊNH

What's new

Sửa lỗi trở về câu hỏi trước
Sửa lỗi các phiên bản dưới 7.0

Images

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook comments