PLTC Store

1.2.1

HỆ THỐNG PHÂN PHỐI PLTC 4.0 APP
Download APK
3.2/5 Votes: 10
Developer
2S SS
Version
1.2.1
Updated
November 3, 2020
Requirements
5.0 and up
Size
6.4M
Get it on
Google Play

Report this app

Description

HỆ THỐNG PHÂN PHỐI PLTC 4.0 APP

-Ứng dụng quản lý toàn bộ điểm bán, độ phủ của sản phẩm theo khu vực địa lý.
-Dễ dàng quan sát trực quan theo bản đồ
-Tạo đơn hàng dễ dàng và xuyên suố từ điểm bán đến nhà phân phối
-Theo dõi tình trạng xử lý của đơn hàng theo phân quyền
-Hê thống báo cáo trực quan sinh động

Images

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook comments